Tävlingar

Generell tävlingsinformation gällande från var tid till annan aktuell tävling på bygghemma.se

- Tävlingen arrangeras av Bygghemma Sverige AB (”Bygghemma”).

- En av Bygghemma utvald jury kommer utse en vinnare. Beslutet om vinnare kan ej överklagas.

- Alla personer som deltar i tävlingen tävlar på samma villkor. För att delta måste du vara över 18 år. 

- När du lämnar dina personuppgifter för tävlingsbidraget ger du ditt medgivande att Bygghemma kan nyttja dessa i ändamål kopplade till tävlingen.

- Alla insamlade uppgifter behandlas i enlighet med Bygghemmas integritetspolicy https://www.bygghemma.se/om-bygghemma/integritetspolicy/.

- Anställda, samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar, på Bygghemma har inte rätt att delta i tävlingen.

- Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

- Vinnaren kommer kontaktas senast 1 månad efter tävlingen avslutas.

- Den tävlande godkänner att Bygghemma har rätt att använda sig av vinnarens namn i olika marknadsföringskanaler och sociala medier.