Bygga ut, bygga nytt eller renovera? Så planerar du ditt byggprojekt!

Oavsett om du är på väg att ta dig an ett stort eller ett ­mindre byggprojekt så är, precis som med så mycket annat, en bra ­planering nyckeln till framgång. Eftersom det många gånger rör sig om en stor investering så är det viktigt att ­arbetet blir rätt utfört och att resultatet blir så som du tänkt dig. Vi har ­sammanställt en mängd tips för att hjälpa dig på vägen!

Av Alexander Ljung2021-01-20

Planera och samla information

Se till att ha goda tidsmarginaler och börja planera i tid. Fundera över vilka behov du har och vilka förändringar du vill göra. Börja lägga upp en budget för projektet och ta redan från början med beräkningar för oförutsedda utgifter som ändringar och tilläggsarbeten. Har du vänner eller bekanta som nyligen renoverat så använd deras erfarenheter och fråga om de har någon hantverkare att -rekommendera, vad som gick bra och mindre bra och vad de önskar att de gjort annorlunda.

 

Gör bygganmälan eller ansök om bygglov

Genom att kontakta din kommun kan du ta reda på om du behöver göra en bygganmälan eller om du till och med behöver bygglov för ditt projekt. Var ute i god tid – räkna med att handläggningen kan ta tid.

 

Skissa och rita

Om du tänkt ta hjälp av hantverkare så är det extra viktigt att du tydligt förklarar dina förväntningar, så att hantverkaren har lättare att göra dig nöjd. Gör beskrivningar, anteckna vilka material som ska användas, vilka väggar som ska rivas och vilka färger som ska användas och så vidare. Allt som du kan använda för att beskriva slutresultatet är bra, oavsett om du själv eller en hantverkare ska bygga: tidningsurklipp, foton, materialprover och skisser.

 

 

Lita på hantverkaren, men var detaljerad

Om du tar hjälp av en hantverkare – lita på hans eller hennes yrkeskunskap! Diskutera materialval och konstruktioner och fråga gärna hur hantverkaren själv skulle ha gjort.

Du kan välja att själv köpa in materialet som ska användas, men om du låter hantverkaren göra det så var detaljerad så när som på färg på fogen och åt vilket håll dörrarna ska öppnas. Om ni inte kommit överens om sådana detaljer har hantverkaren rätt att använda det enklaste materialet och bygga enligt den enklaste standarden.

 

Praktiska lösningar

En större renovering kan ta tid, så tänkt till kring hur du löser det smidigast för dig och eventuella hantverkare. Ska du bo hemma under tiden och ska hantverkaren få en egen nyckel? Enligt standardavtalet ska du stå för vatten, el och utrymme för matlagning och omklädning. Fundera på hur ni löser det på smidigast sätt.

 

Jämför offerter och hantverkare

Oavsett hur du hittar din hantverkare, via bekanta eller på nätet, bör du vända dig till flera stycken och be om skriftliga offerter så att du kan jämföra priser och vad du får för dina pengar. Det finns inga regler för hur offerter ska utformas så kontrollera noggrant att alla delar du frågat om står med och att det är tydligt vad som ingår. Fråga om något tillkommer så det inte blir några överraskningar. Momsen ska alltid vara medräknad i prisuppgifterna du får av hantverkaren!

Om priserna skiljer sig

Skiljer sig priserna mycket i de olika offerterna kan du kontrollera materialvalen hantverkaren gjort. Ett bättre material eller ett mer noggrant underarbete kanske innebär ett högre pris. Var misstänksam mot genomgående låga priser om det viktigaste för dig i slutändan är att du hittar en bra och erfaren hantverkare. Om en hantverkare är mycket billigare än de andra, fundera på vad det kan bero på.

Garantier är frivilliga

Du har alltid reklamationsrätt i tre år enligt lag, men garantier är frivilliga för hantverkare att lämna. I offerten bör det stå om hantverkaren lämnar garantier på material och utförande. Köper du allt eller delar av materialet själv så har du tre års reklamationsrätt på det materialet och hantverkaren kan välja att ta in det materialet i sin garantitid, men det är frivilligt och ska i så fall stå i avtalet.

 

Total, general eller delad?

Vid större byggprojekt där du anlitar hjälp behöver du oftast välja vilken entreprenadform du vill ha. Du är alltid byggherre, oavsett form och bär det yttersta ansvaret för allt som byggs, men beroende på form får du mer eller mindre ansvar.

Totalentreprenad är det enklaste och smidigaste sättet. Då har du ett avtal med ett företag som ansvarar för projektering, material och byggnadsarbetet. Totalentreprenören ansvarar för bygget, att rätt kompetens finns och att eventuella fel rättas till.

Vid en generalentreprenad har du flera avtal, exempelvis med en arkitekt som ritar och en entreprenör som utför arbetet. Blir det fel i byggnationen kan det vara svårt att avgöra om det beror på felaktiga ritningar eller fel i utförandet. I en delad entreprenad har du separata avtal med alla inblandade och du ser själv till att rätt kompetens finns på plats vid rätt tillfälle. Du får större möjlighet att påverka men också ett stort ansvar att se till att alla sköter sina avtal. Även här kan det vara svårt att hitta den skyldiga bakom ett fel som uppstår.

 

Bygghemma förklarar - Bygglov och bygganmälan

Bygglov ansöker du om hos din kommun och det behövs bland annat när du ska:

Bygga nytt, bygga om och bygga till allt som ökar en byggnads volym. Det kan även behövas när du ska byta färg, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial på en byggnad.

För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande göra en bygganmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till din kommun om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.

Kontakta alltid din kommun i god tid för att veta vad som gäller inför ditt byggprojekt.

 

Bygghemma tipsar - Innan du anlitar hantverkare

• Kontrollera att hantverkaren har F-skatt. Om inte betalar du skatt och sociala avgifter.

• Be om referenser och kontakta tidigare kunder. Be om att få se deras bygge.

• När det gäller el- och VVS-arbeten måste du alltid fråga om hantverkaren är behörig, auktoriserad eller certifierad och be om att få se intyg.

• Kontakta Kronofogden för att se om hantverkaren har skulder och betalningsanmärkningar då detta kan innebära risk för konkurs.

• Kontrollera om hantverkaren har en entreprenadförsäkring som innefattar allrisk och ansvar.

• Anlita aldrig svart arbetskraft!