Populära varumärken

Garage & verkstad

Garage kan se olika ut

Det är oftast dyrare att bygga ett garage från grunden än att köpa ett monteringsfärdigt. Det finns både carport, kallgarage och varmgarage att välja mellan. En carport är enklare att bygga men ger inte samma komfort när man ska meka med bilen även om den fungerar bra som skydd när man ska byta däck eller vill slippa underkylt regn som bepansrar rutorna. Ett kall- eller varmgarage med låsbara dörrar har också fördelen att man kan förvara fordon, verktyg och andra saker på ett tryggare sätt. Oavsett typ av biluppställningsplats så måste man även beräkna hur stort utrymme man behöver och om man vill gräva avlopp samt dra el till motorvärmare och belysning. Det är mycket att fundera på men det finns många billiga garage med utmärkta lösningar för den som vill investera i en byggnad att förvara sin bil i.

Monteringsfärdiga garage är lätta att sätta upp

När du köper ett garage online så brukar alltid en monteringsanvisning följa med materialet. Grundtanken med sådana här byggnader brukar vara att en normalhändig person ska kunna sätta upp garaget själv. Naturligtvis är det bättre ju fler man är men det är inte särskilt komplicerat. Man bör ha gjutit grunden i förväg så att det går snabbt att komma igång. Sedan bultas väggblocken fast och panelen monteras. Därefter sätts balkar och gavelspetsar fast innan det är dags för nockbjälken. När sedan takbjälkarna kommer på plats så tar garaget form. Takbrädor, vindskivor och knutbrädor knyter ihop huset och dörrar och fönster monteras som pricken över i. Med gott humör, ett par kompisar, tumstock och vattenpass så går det fortare än man tror att sätta upp ett garage. I monteringsanvisningen står det tydligt vilka fler verktyg som du behöver när du bygger upp ditt garage.

Vad man ska ha i åtanke när man bygger garage

Formella tillstånd och bygglov

Innan man sätter igång att bygga Garage så måste man försäkra sig om att det är tillåtet att uppföra byggnaden på tomten. Även om det är ett litet Garage så är det inte säkert att det går som bygglovsbefriad komplementbyggnad och då måste du söka bygglov. Bestämmelserna varierar mellan kommunerna och det enklaste är att kontakta byggnadskontoret i aktuell kommun och fråga. Om garaget ska stå närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste även grannen ge sitt tillstånd. När det hamnar närmare tomtgränsen än 4 meter måste också garagets väggar vara av den enklaste brandklassen. Detta gäller även glaset i fönstren vilket gäller att ta med i beräkningen när man beställer dem.

Bygg på stadig grund

När du ska bygga garage är det lämpligt att gjuta en platta på marken som grund. Om man förväntar sig tjäle i marken på platsen så kan man vidta flera åtgärder för att förhindra sprickor i plattan. Tjälfarlig mark består oftast av tung matjord eller lerjord. Den innehåller det vatten som orsakar rörelsen i marken när det fryser. Om man inte vill gräva ur till frostfritt djup så kan man isolera plattan. Då isoleras marken så att inte tjälen kan slå ned under plattan. Ett varmgarage behöver däremot inte ha isolerad grund. Naturligtvis bör man armera grunden också så att det blir riktigt stabilt att bygga på. Fordon är tunga och orsakar vibrationer.

Isolering i väggarna

Om du har tänkt använda garaget till något mer än att bara förvara bilen i så kan det vara trevligt att ha lite värme därinne. I ett garage kan det också bli plats för ett hobbyrum eller ett extra gästrum. Tänk på saken redan när du gjuter grunden så att du lämnar utrymme för reglar och isolering när dörrar och fönster är monterade. Om taket är öppet ända upp i nocken är det klokt att bygga ett innertak. Ett isolerat tak ger mindre luftvolym att värma upp och är mycket ekonomiskt. Glöm inte bort att sätta in ventiler för god luftförsörjning. En Carport är ett fullgott alternativ för dig som inte behöver extra rum och tar mindre tid att bygga.

Matcha garaget eller carporten mot bostadshuset

För att få ett snyggt och enhetligt synintryck av tomten är det bra om man bygger ett garage eller en carport som liknar bostadshuset avseende material, taklutning och färg. En del hus är smyckade med dekor på vindskivorna och annan snickarglädje som går att kopiera och överföra till garaget så att husen ser ut att vara uppförda samtidigt. Man kan också matcha garaget mot bostaden genom att välja Garagedörrar som passar husets eller måla båda byggnaderna i samma färg. Garaget blir snabbt en del av ditt hem och det är viktigt att lägga ned den tid det tar för att det ska bli en plats som du trivs på.