Jordskola: Så lyckas du med din odling med rätt sorts jord

Från skott till blomsterprakt. Bra jord med rätt ingredienser är själva grundförutsättningen för att växterna i din trädgård ska utvecklas, leva och frodas.

Rätt jord är A och O för en lyckad rabatt. Foto: Hasselfors Garden.

Rätt jord är A och O för en lyckad rabatt. Foto: Hasselfors Garden.

I vårt sortiment från Hasselfors Garden hittar du flera olika jordar, för olika typer av växter och områden. Det som skiljer dem från varandra är näringsinnehåll, struktur och pH-värde, faktorer som har anpassats efter olika växters behov.

Spelar det någon roll vilken jord jag väljer?
Det är jorden som ger växter förutsättningen att trivas och växa. I din trädgård har du förmodligen sand- eller lerjord, jordar med skilda egenskaper. Det går inte att förvandla en sandjord till lerjord eller tvärtom, däremot kan du förbättra jorden så att den blir mer gynnsam för de växter du vill odla. Gå ut i trädgården, ta lite jord med fuktad hand och kram den. Lerjord blir lätt en klump som går att forma, mena sandjorden smulas sönder.

Lerjord
Lerjord är kalk- och näringsrik och håller vatten bra. Den kan dock bli rätt kompakt vilket inte bara gör den tungarbetad utan växtrötterna kan även lätt få syrebrist. Lerjord värms upp långsammare på våren, men värmen stannar å andra sidan kvar längre in på hösten.

Sandjord
Sandjord innehåller mindre kalk och håller vatten dåligt vilket gör att den torkar snabbt. Jorden är dock lättarbetad och väldränerad, egenskaper som ger växtrötterna en luftig miljö.

Kolla in Hasselfors Gardens produkter!

Torv
All jord du köper på säck är baserad på torv, en råvara som är utmärkt för planering och odling. Blandat med rätt mängd sand, lera och näring får du en jord med perfekta förutsättningar för dina växter.

pH-värde
Växternas möjlighet att ta upp viktiga näringsämnen hänger på pH-värdet. En generell riktlinje är att de flesta växter trivs bäst med ett värde på 5,5-7. Har jorden ett för högt värde innehåller den troligtvis för mycket kalk. För mycket torv i jorden ger oftast ett för lågt värde. Vill du höja värdet tillsätter du alltså kalk och vill du sänka tillsätter du torv. Löv, klippt gräs och kompost hjälper också till att hålla ett neutralt pH-värde.

Jordkvalitet
När du väljer jord ska du ta en av god kvalitet där det på påsen anges till vad den ska användas. Det är särskilt viktigt om du köpt dyra plantor för då kan det vara förödande att snåla på fel sorts jord. Välj alltså rhododendronjord till dina rhododendron, rosjord till dina rosor och så vidare. Snåla inte heller på jorden till balkonglådor, amplar, urnor och krukor, där växterna har ont om plats för närings- och vattenupptag. Här rekommenderas specialjord för att du ska få ett bra resultat.

Planteringsjord
Det finns en uppsjö av olika planteringsjordar på marknaden och med stora prisskillnader. En tumregel är oftast att ju dyrare desto bättre. Men läs innehållsförteckningen för att kunna jämföra. Vilka råvaror innehåller den? Hur mycket gödsel – och vilken sorts gödsel? Kvalitetsjord ger bättre förutsättningar för en kvalitetsträdgård.

Kolla in Hasselfors Gardens produkter!

Torv är huvudingrediensen
Torv är basen i all fabrikstillverkad jord eftersom den har så speciella egenskaper – den håller kvar luft, vatten och näring i jorden och har lågt näringsinnehåll. Genom att kombinera olika sorters torv med andra råvaror, gödsel och kalk går det att tillverka en jord som är specialanpassad till just den växt som ska odlas i den.