Installera kamin: Här är det viktigaste du ska tänka på

Att installera en braskamin är inte så svårt som det kan verka. Men för att kunna påbörja installationen behöver du först få startbesked från din kommun och när allt är klart ska rökkanalen provtryckas. Här tipsar vi om vad du behöver ha koll på om du vill installera en kamin på egen hand.


Läs också:
Kamin test 2020 – vi jämför 3 populära braskaminer 

 

Se våra kaminer och eldstäder

 

Installation av braskamin kräver bygganmälan 

I de allra flesta fall behöver du lämna in en bygganmälan för att få installera en eldstad i din bostad. Hör med stadsbyggnadskontoret i din kommun vad som gäller för just den lösningen som du har tänkt dig. Det är viktigt att komma ihåg att du måste ha fått ett godkännande (så kallat startbesked) från din kommun innan du påbörjar installationen. 

 

Om du redan har skorsten och rökkanal 

Om du vill installera en kamin till en befintlig rökkanal behöver du kontakta en skorstensfejare innan du sätter igång. Skorstensfejaren tittar så att kanalen är tät och att allt fungerar som det ska. När du sen ska välja kamin är det viktigt att måtten på kaminens rör stämmer överens med måtten på rökkanalen. 

 

Placering av kaminen 

Givetvis vill du placera kaminen så att du kan njuta av den så mycket som möjligt. Men det är också viktigt att ta hänsyn till husets konstruktion. Se till att skorstenen kan dras rakt upp genom huset utan att vara i vägen eller göra åverkan på bärande konstruktioner samt el- eller vattenledningar. Oftast vill man även placera kaminen relativt centralt på bottenvåningen för att värmen ska få så bra spridning som möjligt. Av säkerhetsskäl behöver avståndet mellan kaminen och ev. brännbara material vara minst 50 cm (variationer kan förekomma beroende på kamin).   

 

Att tänka på vid själva installationen 

När du köper en kamin följer det med en monteringsanvisning i de allra flesta fall. Så länge du följer anvisningarna noga är det inga större problem att utföra installationen själv. Om du gör hål i taket för skorstenen behöver du dock täta på ett ändamålsenligt sätt. Ibland följer det med takplåtbeslag med kaminen, men om det inte gör det kan det vara bra att ta hjälp av en plåtslagare eller takläggare för att se till att det blir en bra anslutning. Glöm inte att det måste finnas ett gnistskydd på golvet runt kaminen. Om det inte ingår går det oftast att välja som tillval.    

 

Provtryck innan du eldar i kaminen 

Innan du eldar i din kamin måste skorstensfejaren provtrycka för att se så att rökkanalerna är täta och att anläggningen är brandsäker. Blir det godkänt är det klart att börja elda! Kontaktuppgifterna till din lokala skorstensfejare hittar du på din kommuns webbplats. 

 

 

Läs också: Eldstad inomhus – 5 frågor du bör ställa dig för att välja rätt kamin

 

Se våra kaminer och eldstäder