Plantera fruktträd – allt du behöver veta

Slarva inte med planteringen av ditt nya fruktträd. En bra start ger goda förutsättningar för att trädet ska växa och må bra på sikt. Här går vi igenom det viktigaste du behöver tänka på.


Att plantera fruktträd

Det kanske allra viktigaste att tänka på när du ska plantera fruktträd är att välja en solig och helst även vindskyddad plats. Då får trädet bästa förutsättningar för att växa till sig och ge bra frukt. Se till att marken där trädet ska stå är väldränerad och näringsrik och plantera aldrig i samma jord där det tidigare stått fruktträd eller rosor (och jorden därför saknar näring). Byt ut jorden om den inte har rätt förutsättningar. När du väljer placering måste du såklart också ta hänsyn till hur stort trädet blir som fullvuxet.


När ska man plantera fruktträd?

Krukodlade fruktträd kan planteras vår till och med höst, så länge marken inte är frusen. Träd planterade i december ligger i vila tills dess att det blir några grader varmt i jorden och då börjar rötterna att växa.


Plantera fruktträd avstånd

Om du ska plantera flera fruktträd i trädgården bör du hålla ett visst avstånd mellan varje träd. Cirka 3-4 meter är lagom mellan så kallade svagväxande träd och cirka 5-6 meter är lagom mellan starkväxande.


Så planterar du fruktträd steg för steg

1. Ställ plantan i en hink med vatten medan du gräver gropen.

2. Gräv en grop som är något högre än krukan som plantan står i och åtminstone dubbelt så bred.

3. Blanda den befintliga jorden med planteringsjord, trädgårdsjord eller rosjord och grunda i botten med grus eller sand, så att trädet inte sjunker med tiden.

4. Slå ner en stör i marken som du kan binda trädet vid. Är det ett stort träd kan du slå ner tre störar i en triangel runt om där trädet ska stå.

5. Ta bort krukan och sätt ner trädet i gropen. Se till att trädet kommer ungefär på samma djup som i krukan och att trädets rothals (knölen längst ner på stammen) hamnar ovanför jorden. Fyll på med näringsrik jord. Det är också bra om planteringen hamnar något högre än omkringliggande marknivå, då har den möjlighet att sjunka lite utan att det bildas en grop eller att rothalsen kommer för långt ner.

6. Bind fast trädet löst i stören med ett trädband och sätt fast gnagskydd på stammen.

7. Vattna ordentligt! Fyll eventuellt på med ytterligare jord om jorden runt trädet sjunker något.


Så sköter du om ditt fruktträd första tiden

Första säsongen behöver trädet vattnas under torra perioder. Se till att vattna ordentligt vid varje tillfälle. Håll även ogräs borta. Ett tips kan vara att täcka med bark runt om trädet, vilket både är snyggt och skyddar mot ogräs. Gödsla efter cirka ett år då det mesta av näringen gått ur jorden. Den första beskärningen kallas etableringsbeskärning och görs kommande vår eller sommar när trädet har rotat sig och börjat växa.


Se våra fruktträd

Köp planterings- och trädgårdsjord

Köp växtstöd

Läs också: Så beskär du dina träd i trädgården