Beskära träd: Så beskär du dina träd i trädgården

Är det dags att beskära träden i trädgården? De flesta lövfällande träd mår bra av att underhållsbeskäras då och då. Trädet får en luftigare krona och en lättare känsla. Här får du råd kring vad du ska tänka på och tips på verktyg som underlättar arbetet.


Läs också:
Välj rätt häcksax: manuell, batteri, bensin eller elektrisk

 

Varför behöver träd beskäras?

Träd ute i naturen beskärs naturligtvis inte utan sköter sig själva. Träd på tomten kan dock behöva beskäras för att de inte ska ta för mycket utrymme eller för man önskar en viss form eller luftighet i trädkronan. 

 

När ska träd beskäras?

Det beror på arten. Päron och äpple beskärs under senvinter eller vår; innan saven stiger.  De flesta träd ska beskäras under JAS (juli, augusti, september) eftersom de savar (blöder) för kraftigt om de beskärs under våren. Under JAS-perioden har träden lättare att läka och risken för svampsjukdomar minskar.

 

Vad är det som ska skäras bort?

Du bör ta bort grenar som växer för tätt intill varandra eller som korsar varandra. Döda grenar avlägsnas naturligtvis och du ska även klippa bort grenar som ser sjuka ut eller som växer på ett oväntat sätt. För att få en luftigare krona så behöver du rensa ur täta och risiga grenpartier. Om du har fruktträd klipper du bort de så kallade vattenskotten som växer rakt upp. 

 

Hur avlägsnar jag grenarna på bästa sätt?

Grövre grenar sågas av. Om en gren är både grov och lång kan den behöva sågas av i etapper för att undvika fläkskador. Börja då med att såga ett mindre snitt på undersidan av grenen (30-50 cm från stammen) och såga därefter av grenen ovanifrån (cirka 10 cm utanför det första snittet). Undvik sårytor på större än 10 cm i diameter då risken för röta annars ökar. De grenar som ska bort bör sågas av nära stammen men var försiktig så att du inte skadar grenkragen som hjälper trädet att läka. Om du ska korta en gren så ska du kapa grenen just ovanför en kvist. Då bildas en naturlig fortsättning på grenen. Om du bara kapar grenen rakt av bildas en krona som gör ditt träd mer mottagligt för sjukdomar. 

 

Vilka verktyg behövs?

Du behöver en grensåg till de grövre grenarna. Det finns lätta och smidiga handsågar framtagna för just detta ändamål. Med en sekatör klipper du snabbt och enkelt av trädets spädare kvistar. Det finns även grensaxar som klipper grövre grenar och som tack vare långa handtag underlättar om du behöver kapa grenar i övre delen av trädkronan. Slutligen är det praktiskt med en stabil stege som du kan stå på när du arbetar. 

 

Våra grensågar

 

Våra sekatörer

 

Våra grensaxar

 

Våra stegar