Attefallshus – allt du behöver veta

Drömmer du om ett extra hus på tomten, kanske ett attefallshus som komplementsbostadshus? Här är alla regler du behöver ha koll på.

För dig som är ägare av en fastighet där det finns ett en- eller tvåbostadshus finns möjligheten att bygga ett attefallshus om maximalt 25 kvadratmeter (2020 kom ändringar kring storlekar och så kallade Bolundare på 30 kvadratmeter finns nu tillgängliga). Det kan exempelvis vara ett så kallat komplementsbostadshus, det vill säga en fristående bostad som får användas både som fritidsbostad eller permanentbostad, men det kan även vara andra typer av byggnader som garage, växthus, gäststuga, förråd, bastu eller båthus.

När du ska bygga ett attefallshus är första steget att fundera över vilken typ av byggnad du ska bygga. Fundera över vilka funktioner och framförallt vilken standard du vill att huset ska ha – ska det användas som boende året runt krävs vatten, el och avlopp, vilket bör tas med i kostnadsberäkningen. Det finns både nyckelfärdiga attefallshus och byggsatser att köpa.

Regler för attefallshus

Ett attefallshus får vara max 25 kvadratmeter stort och får byggas på en fastighet som har ett en- eller tvåbostadshus. Du får (utöver attefallshuset) även bygga en friggebod på max 15 kvadratmeter på tomten.

Attefallshuset måste vara fristående från boningshuset, men ska uppföras i omedelbar närhet av det. Det finns egentligen inga exakta mått på hur nära boningshuset attefallshuset får byggas, men en riktlinje kan vara att bägge byggnaderna bör kunna underhållas runt om, till exempel ska de kunna målas om utvändigt.

Du får bygga flera attefallshus på tomten, men tillsammans får de inte överstiga den totala arean av 25 kvadratmeter. Maxhöjden för ett attefallshus är fyra meter, från mark upp till taknock. Du får enligt reglerna inte bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen – om du gör det bör du få de berörda grannarnas skriftliga medgivande.

Attefallshus som komplementbostadshus

Skillnaden mellan en friggebod och ett attefallshus är att det senare kan byggas som en självständig bostad, vilket gör att det krävs en högre standard än för friggeboden. Attefallshuset får användas som både fritidsbostad eller permanentbostad – i det senare fallet kallas det då för komplementsbostadshus.

Bygger du i stället en annan typ av attefallshus, som till exempel bastu, garage, båthus, växthus eller uthus, kallas det komplementbyggnad.

Byggreglerna för ett komplementsbostadshus skiljer sig något från komplementbyggnader. Om attefallshuset ska användas för permanentboende måste alla bostadsfunktioner, som kök- och badrumsmöjligheter, en viss rumshöjd, brandkrav och liknande finnas i bostaden. Komplementsbostadshuset ska även vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Det blir allt vanligare att bygga ett attefallshus och sedan hyra ut det, exempelvis till studenter. För att kunna hyra ut ditt attefallshus (komplementbostadshus) måste bostaden uppfylla kraven för permanentbostad. Detta innebär att du måste följa Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Mer om det kan du läsa hos Boverket.

Bygga attefallshus nära vatten

Planerar du att bygga ditt attefallshus inom ett strandskyddsområde (100 meter från hav, sjö eller vattendrag), alternativt nära en allmän väg eller ett järnvägsområde finns det särskilda regler att ta hänsyn till. Om detta är aktuellt bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få reda på vad som gäller hos just dig.

Bygganmälan för startbesked

Du behöver inte bygglov för att bygga ett attefallshus, men du måste alltid skicka en bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun för att få ett startbesked – först då kan du börja bygga.

Vad du behöver bifoga i din bygganmälan kan skilja sig något från kommun till kommun, men generellt ska du bifoga ritningar och andra beskrivningar som är likvärdiga med en bygglovsansökan. Du behöver även skicka in personliga uppgifter, fastighetsbeteckning och information om när bygget ska påbörjas. Hos kommunen kan du få tag på en blankett för anmälan att skicka in. Handläggningstiden kan sedan variera stort, men man bör räkna med åtminstone tio veckor innan besked.

Byggnadsnämnden tar ut en avgift för beslutet kring startbesked och slutbesked. Om nämnden behöver göra någon typ av tillsynsbesök på plats kan avgifter tillkomma även där. Genom att kontakta just din kommun får du reda på allt om vad det kostar där du bor.

Attefallshus som byggs utan lov om startbesked anses som olovlig byggnad, vilket kan leda till att Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift, förelägger dig att göra en anmälan eller i värsta fall att riva ditt attefallshus. Om du vill bygga attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter och inte får grannarnas medgivande måste du söka bygglov.

 

Tips! Läs mer om JABO FLEX smarta stugor:
https://www.bygghemma.se/reportage-och-guider/bygga-stuga/