Plantera häck – det behöver du göra när du köper häckplantor på nätet

Att köpa häckplantor på Internet är ofta både smidigt och prisvärt. Men det kräver också lite planering i förväg. Här tipsar vi om hur du förbereder i trädgården och hur du tar hand om dina växter när du fått leveransen.


Så förbereder du för dina häckplantor

När du köper häckplantor på Internet får du oftast information om plantering och skötsel för just din häcksort med leveransen. Men om du ska plantera många eller stora häckplantor behöver du förbereda planteringen, så att det går snabbt när det väl är dags.

1. Beräkna åtgång och köp hem jord och gödsel så att du har det hemma.

2. Gräv groparna/diket i förväg enligt planteringsanvisningarna nedan.

3. Se till att du har möjlighet att bevattna hela planteringen. Räcker din trädgårdsslang eller behövs en förlängning inkl. kopplingar? Alternativt kanske du vill lägga droppslang?

Jord och gödsel

Slangkopplingar

Vattenslang

Droppslang


När du fått dina plantor

När du fått din leverans är det några saker som är viktiga att tänka på:

1. Packa upp dina plantor omgående ur emballaget.

2. Ta fram hinkar och baljor etc. och se till att växterna får vatten.

3. Låt växterna stå och dra vatten i minst ett dygn innan plantering och se till att alla rötter är ordentligt nere i vattnet.

4. Förvara växterna så svalt du kan och utan att solen kommer åt dem.

Obs. Plantering ska ske senast tre dygn efter leverans. Om du inte har möjlighet till detta måste växterna jordslås (d.v.s. grävas ner temporärt). Det går bra att sätta dem ner i ett grunt dike och hälla jord över. Se till att alla rötter är täckta med jord och att jorden är ordentligt fuktig. Vattna regelbundet.


Plantera häcken

1. Gräv ur ett dike som är minst 40 cm djupt och 40 cm brett där häcken ska stå.

2. Rensa bort eventuella ogräsrötter.

3. Lägg ut kogödsel cirka en säck per 10 meter i botten på diket.

4. Häll jordförbättring över den uppgrävda jorden. Det går åt ca 100 liter per 10 meter, samt några fulla nävar kogödsel per meter och rör om. Har du sandig jord är det bäst med fukthållande förbättring typ planteringstorv eller -jord. Är jorden lerig och hård är barkmull det som är bäst för att skapa lucker jord.

5. Ös tillbaka jordblandningen i diket tills det blir fullt (det blir vanligtvis jord över).

6. Spänn ett snöre/riktlina så att du får en rät linje när du planterar.

7. Plantera häckplantorna 3-4 stycken per meter. Gräv ett hål till den första och sätt i plantan, börja med nästa grop och lägg jorden runt den första plantans rötter osv. På så sätt slipper man flytta jorden två gånger. Se till att alla rötter är ordentligt övertäckta och tryck till försiktigt. Plantorna ska stå några centimeter djupare än förgreningsstället, d.v.s. jorden ska komma en bit upp på stammen. Är det en häck med genomväxande stam ska jorden upp till tidigare märke efter jordytan. När alla häckplantorna är planterade bör det vara små gropar kvar i diket runt plantorna för att underlätta vattningen.

Jord, gödsel, barkmylla och planteringstorv


Vattna häcken

1. Vattna rikligt och fyll groparna direkt i anslutning till planteringen, låt sjunka undan. Upprepa en gång till.

2. Nu tar du resterande jord och fyller på, så att du får en liten kulle/vall i häckplanteringen. Då blir jorden lucker överst och det blir lätt att rensa bort eventuella ogräs.

3. När man sedan vattnar är det viktigt att man vattnar rikligt och inte så ofta. Med riklig vattning innebär att du kontrollerar att jorden blir fuktig ända nere vid rötterna, det räcker inte med att det börjar rinna vatten ovanpå jorden.

4. Vattna hellre i omgångar med några minuters mellanrum, så att vattnet hinner sjunka undan. Vattnar man för ofta (typ varje dag) kyls jorden ner och hindrar växternas rötter från att utvecklas. Är luften varmare än jorden får växterna svårt att tillgodogöra sig vatten i den utsträckning de behöver. Det räcker normalt att vattna 1-2 gånger per vecka vid etableringen.

Allt inom bevattning


Gödning

Gödsla din häck tidigt på våren och i början av augusti med granulerad trädgårdsgödning för att hålla häcken frisk, motståndskraftig och i god tillväxt. Använd inte gräsgödning då denna kan innehålla för häcken skadliga ämnen.

Växtnäring och trädgårdsgödning


Beskära häcken

Din häck bör du klippa en till två gånger per år. Vid höstplantering behöver man inte göra någon beskärning men på våren klipper man ner grenade häckar (t.ex. liguster och måbär) till cirka 20 centimeter ovan jord. Det gäller oavsett höjd vid inköpet. Det kan kännas konstigt men för att få en stadig tät häck är detta nödvändigt. Fördelen med att köpa ”större” plantor är bättre rotsystem och mer förgreningar. Då får man bättre etablering och snabbare växt. Man ska inte tro att det går fortare med en 80 centimeter hög planta som man inte klipper, tvärtom så förlorar man flera år.

Se vårt utbud av häckplantor


Läs också: Vintergrön häck: 3 häckplantor som garanterat ger insynsskydd året om